På årsmötet 14 Juni 2015 beslutades enligt punkt 19:

19 Balkonger/Uteplatser diskussion
Efter diskussion beslutar stämman att tillåta balkonger och uteplatser skapas av medlemmar. Styrelsen får i uppdrag att ta fram detaljplan för var dessa får vara anlagda

Styrelsen har kommit fram till följande:

Balkonger -uteplatser ska byggas ut från mitten av huset enligt måtten 5,5 x 1,7 meter . 

De balkonger som byggdes under våren 2016, hus 15 är prejudicerande för övrig bebyggelse då de var de första som byggdes.

På botten-våningarna får de för att få ett bättre ljusinsläpp, behålla fönstret och installera en dörr till höger om fönstret i lägenheterna med beteckning 1001 och till vänster om lägenheterna med beteckning 1002, se hus 8.

Lägenheterna i hus 12 är undantagna från ovanstående regler på grund av derasannorlunda planlösning.

Där ska balkonger/uteplatser byggas ut från första fönstret närmast ytterdörren och en dörr på botten-våningarna kan installeras till vänster om fönstret i lägenhet 1001 och till höger i lägenhet1002, balkongen/uteplatsen får måtten 5,4 x 1,7 meter i detta hus då fönstret är flyttat vilket gör att balkongen blir något mindre. Se hus 12

Balkongerna och eventuella staket runt uteplatser ska uppföras med (röd) stående panel och (vit) överliggare.

Balkongerna måste byggas med ”pelare” av hållfasthetsskäl.

Balkonger ska byggas med skydd för nedfallande skräp.

Sträckningen är ifrån ”mitten av huset” och utåt sidan.

Man får sätta upp dämpad-diskret belysning påbalkonger/uteplatser.

Balkonger och uteplatser underhålls/sköts delvis av respektive bostadsrättsinnehavareoch delvis av Bostadsrättsföreningen, se stadgar och avtal.

De som byggt balkong eller uteplats kommer att på hyresavin debiteras med 50 kronor extra per månad.

Kom ihåg att skicka ansökan om bygglov tillkommunen, vi bestämmer inte helt själva i detta ärende.

Juridiskt kommer balkongerna-uteplatserna att tillhöra Brf Hedefors By med nyttjanderätt till den som bor i bostadsrätten.

Detta regleras genom att man fyller i dokumentet ”Avtal om tilläggsupplåtelse till bostadsrätt m.m”.

Detta dokument upprättas i två lika exemplar (ett ska följa lägenheten/bostadsrättshavaren, ett arkiveras av Brf Hedefors By).

Kopia skickas till lägenhetsförteckningen.

Från och med januari 2016 gäller nya regler vid sådana här byggnationer, att tänka på är att tillse att ej själv bli byggherre.

För mer information se sidan Personalliggare i byggbranchen  hos Skatteverket 

 

X

Högerklick

Aja bajja så får du inte göra :)