Med utgångspunkt från besiktning 2017-08-22 har styrelsen upprättat denna underhållsplan. 
Planen revideras efter hand. Syftet är att hålla fastighetsbeståndet i gott skick och samtidigt sprida kostnaderna jämt över åren

I händelse av akuta problem kontakta gärna någon i styrelsen.
Vi har sammanställt en lista på företag som kan vara behjälpliga vid både akuta och mindre akuta problem som vi behöver åtgärda.

Vi avsätter årligen cirka 56 000 kronor till yttre reparationsfond (0.6% av taxeringsvärdet). 
Dessutom budgeterar vi cirka 100 000 kronor per år till underhål

Det åligger varje medlem att se till att det finns en brandvarnare i sin lägenhet.
Styrelsen ansvarar för brandskyddet i övrigt:

  • Pulversläckare i trappuppgångar, utrymningsvägar, brandvarnare i gemensamhetsanläggning, rökluckor m.m.

Vi kommer att testa rökluckorna under 2014.

Det är förbjudet att förvara saker i trapphusen eller i källargångarna.
Delvis kan det röra sig om eldfängt material delvis förhindrar snabb utrymning vid brand

Taken och skorstenar är i gott skick och har inspekterats och renoverats 2007.
Byttes bland annat då 2 kupoler. .
Målning av fasader gjordes år 2018. 2008 byttes en del yttre brädor i fasaderna som var rökskadade.
Var och en ansvarar för sina egna fönster, föreningen sköter bara de fönstren som finns i trappuppgångarna.
Stammar från 1984. Golvbrunnar och helrenovering av badrummen är utfört mellan 2009 och 2010.
Se protokoll från Ventilationsinspektion 071106.
I första hand är det lägenhetsinnehavarna själva som behöver se över tilluft och ventiler.
Vi har ett system med ”centralfläktar – 2 per hus) med utsug i badrum och kök.
Vi har inga planer på att byta ut dessa system utan fläktar renoveras eller byts ut efter hand som de börjar krångla.
Möjlighet finns att förbättra sin egen fläkt med en aktiv (kolfilter) köksfläkt.
Denna får dock INTE kopplas in på nuvarande system.
Gör man det kommer matoset att fläktas runt i andra lägenheter i huset.
Nya vattenmätare installerade 2009.
Brf Hedefors By debiteras from 2009-06-01 endast för det vatten föreningen förbrukar.
Avgiften ligger i månadsavgiften och varje medlem debiteras utifrån sitt andelstal i föreningen (se kontrakt) och inte utifrån sin individuella förbrukning.
OBS! Det är viktigt att alla medlemmar regelbundet ser över sina egna duschar, toaletter och diskmaskiner så att det inte står och droppar någonstans.
Det rör sig om ganska mycket pengar. Vi följer vattenförbrukningen 2 gånger per år.
Nya varmvattensberedare införskaffades i samband med renoveringen 1984.
Troligen är någon varmvattensberedare utbytt.
De håller tills de går sönder och byts ut efter hand .
Fibernätet sköts av Samfälligheten.
Våra trappuppgångar är uppfräshade.
Vävtaperna har fått ny färg och golvmattorna är grovrengjorda.
Behov finns att måla betonggolv men inget överhängande behov mer än av estetiska skäl.
Tvättmaskiner är av skiftande ålder. Ny tvättmaskin i hus 12 år 2009 och i hus 8 år 2010.
En extra tvättmaskin samt en torktumlare till hus 15 inköptes år 2012.
Inga planer till andra investeringar.
Tidigare mötesrummet i hus 15 är numera materialförråd för föreningens utrustning.
Vi har delvis haft en vattenläcka och delvis ett dräneringsproblem.
Under 2009-2013 renoverades lokalen.
Det återstår att byta dörrar och lås.
Inför badrumsrenoveringen installerade vi extra dusch och toalett.
Det finns förslag på att iordningställa en liten övernattningslägenhet med en liten diskbänk, kokplatta och säng.
Dörr bytt 2017
Samfälligheten ansvarar för badplatser och bryggorna.
Samfälligheten ansvarar.
Renovering och inköp av ny utrustning gjordes 2007.
  • Behov av kontinuerlig städning och rengöring.
  • Möss tar sig in i soprummet. Behov av tätning under dörren
  • Golvlister lösa i trappuppgången.
  • Kantlist på trappsteg saknas på ett ställe.
  • Skruvar till kantlista saknas på flera ställen.
  • Kantlist på trappsteg saknas.
  • Skruv till kantlister saknas på flera ställen.
X

Högerklick

Aja bajja så får du inte göra :)